Historia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „RYSIEK” jest firmą rodzinną założoną w 1992 roku przez Ryszarda Gruszkę i Sławomira Pokwap. Początkowo firma zajmowała się tylko ubojem zwierząt, głównie bydła i cieląt a wszystkie czynności wykonywali wyłącznie właściciele.

W 1997 roku właścicielami zostali Bożena i Sławomir Pokwap.

Kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju firmy, który spowodował potrzebę zatrudnienia pracowników oraz rozszerzenia działalności o rozbiór mięsa. Od początku istnienia firmy właściciele kładli duży nacisk na higienę i wysoką jakość produkcji. Zakład w Żelisławicach przechodził przez szereg zmian modernizacyjnych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie z dostosowaniem zakładu do obowiązujących standardów europejskich oraz uzyskania pozwolenia do handlu na terenie Unii Europejskiej. Od 2004 roku produkcja jest prowadzona zgodnie z zasadami HACCP.

Dalsza działalność firmy oraz zwiększenie produkcji przyczyniły się do zakupu terenu pod nowy zakład. W sierpniu 2010 roku rozbiór mięsa został przeniesiony do nowoczesnego i w pełni wyposażonego zakładu rozbioru mięsa w Myszkowie. Firma „RYSIEK” spełnia wszystkie wymogi weterynaryjne oraz posiada wdrożony system HACCP. W 2010 r. przystąpiliśmy do programu „W trosce o Naturę”, stworzonego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Program ten jest dowodem zaangażowania przedsiębiorcy w szerszą misję, której celem jest ochrona środowiska naturalnego. W 2014 roku firma zainwestowała w wymianę systemu komputerowego na bardziej nowoczesny, który pozwala zachować prawidłową identyfikowalność produktu. Produkcja firmy utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem jest uzyskany w 2014 roku certyfikat BRC.

 

Dewizą firmy „RYSIEK” jest „gwarancja najwyższej jakości”.

 

System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

System HACCP jest wymaganiem prawnym określonym w przepisach rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Zakres systemu obejmuje cały łańcuch żywnościowy od produkcji rolnej poprzez magazynowanie, produkcję i handel żywnością w tym żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz sektor produkcji opakowań do kontaktu z żywnością.

Firma PPH RYSIEK prowadzi produkcję zgodną z wymogami HACCP od 2004 roku.

W trosce o naturę

W trosce o naturę

„W Trosce o Naturę” to zobowiązanie Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA (PSR) zmierzające do prowadzenia działań, których efektem jest likwidowanie szkodliwego wpływu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na środowisko naturalne.

Celem programu jest dążenie do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie działań produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami tj.:

dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,
poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,
wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wszystkie te działania łączy – znak „W Trosce o Naturę”, który jest wizualnym potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie.

Do programu „W trosce o Naturę” przystąpiliśmy w 2010 roku.

Gepard Biznesu 2013

Gepard Biznesu 2013

Konkurs Gepard Biznesu 2013 Misją Konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały. (więcej…)

Certyfikat zarządzania jakością BRC

Certyfikat zarządzania jakością BRC

BRC to międzynarodowy standard (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) wymagany przez coraz większą grupę hiper- i supermarketów na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Firma PPH RYSIEK prowadzi produkcję zgodnie ze standardem BRC od 2014 roku. 
(więcej…)

UPEMI

UPEMI

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku przez osoby żywo zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa.

Firma PPH RYSIEK jest członkiem UPEMI od 2014 roku.