W trosce o naturę

W trosce o naturę

„W Trosce o Naturę” to zobowiązanie Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA (PSR) zmierzające do prowadzenia działań, których efektem jest likwidowanie szkodliwego wpływu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na środowisko naturalne.

Celem programu jest dążenie do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie działań produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami tj.:

dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,
poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,
wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wszystkie te działania łączy – znak „W Trosce o Naturę”, który jest wizualnym potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie.

Do programu „W trosce o Naturę” przystąpiliśmy w 2010 roku.