UPEMI

UPEMI

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku przez osoby żywo zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa.

Firma PPH RYSIEK jest członkiem UPEMI od 2014 roku.