Beg_abc_Eng sold at local department stores such as macy's Another important scarf style is square scarves in the scarf family.snapback new era personnalisable By size, the square scarves can be divided into two classifications: small square scarves and big square scarves.pull rouge ralph lauren The scarf materials cover a wide range including wool, cotton, polyester, silk, and more.lunette de soleil gucci 2014 The Fashion Institute of Technology (FIT) at the State University of New York, is located in the heart of the New York fashion world.apple ii joystick The Institute offers two and four year undergraduate degrees as well as a Master of Arts degree and a Master of Professional Studies degree.is there an over the counter viagra Students may pursue degrees in one of 43 areas of study, including fashion design and merchandising, menswear, fashion marketing, fashion and textile history and theory, presentation and global fashion management.kamagra tablets india The last item included in the box is the first volume of the manga which works from the show by telling certain parts of it and emphasizing others, which is a fairly standard practice for books like this.cheap kamagra online This release marks another instance where Bandai is working to release manga for shows it working on and marketing them together.kamagra oral jelly how to use Utilizing the basic imagery of the map outline of Japan and putting it as the center piece of the menu done up as a tactical map design almost, with pulsing purple flowing behind it.bet365 live streaming free To edit your signature, click on Profile > Forum Profile Information.bovada minimum deposit .tips sports betting . Even still scenes are full of drama and tension. Cebulski was both a fan and a friend of Kia Asamiya, and he really wanted to do right by him with Dark Angel. Extra effort was taken with this title and it shows. SportyNatural, DramaticMy lifestyle has never dictated my fashion personality. I believe fashion personality is like temperament, it's"in born". I have always needed to be comfortable and I hate to iron and I love a wash and wear hair style. Another way to wear the kuffiyeh is by its traditional use, as headdress. You have to hold the scarf diagonally to create a triangle. Wear the fold over your forehead. Prevents other diseases. Long term usage of sunscreen can also prevent skin damage, cataracts and immune suppression. You must apply sunscreen at least 20 minutes before you get exposed to the sun. Bratz(TM) wearing GloGear can be seen high atop overlooking Tinseltown on their very own billboards (see picture art) at the corner of Sunset Blvd. And Highland Ave., one block away from where the Oscars(R) will take place at the brand new Kodak Theatre on Sunday, March 24. A second stylin' sign lights up the town at Sunset and LaBrea Ave., also in Hollywood...
Historia - Ubojnia "Rysiek"

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „RYSIEK” jest firmą rodzinną założoną w 1992 roku przez Ryszarda Gruszkę i Sławomira Pokwap. Początkowo firma zajmowała się tylko ubojem zwierząt, głównie bydła i cieląt a wszystkie czynności wykonywali wyłącznie właściciele.

W 1997 roku właścicielami zostali Bożena i Sławomir Pokwap.

Kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju firmy, który spowodował potrzebę zatrudnienia pracowników oraz rozszerzenia działalności o rozbiór mięsa. Od początku istnienia firmy właściciele kładli duży nacisk na higienę i wysoką jakość produkcji. Zakład w Żelisławicach przechodził przez szereg zmian modernizacyjnych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie z dostosowaniem zakładu do obowiązujących standardów europejskich oraz uzyskania pozwolenia do handlu na terenie Unii Europejskiej. Od 2004 roku produkcja jest prowadzona zgodnie z zasadami HACCP.

Dalsza działalność firmy oraz zwiększenie produkcji przyczyniły się do zakupu terenu pod nowy zakład. W sierpniu 2010 roku rozbiór mięsa został przeniesiony do nowoczesnego i w pełni wyposażonego zakładu rozbioru mięsa w Myszkowie. Firma „RYSIEK” spełnia wszystkie wymogi weterynaryjne oraz posiada wdrożony system HACCP. W 2010 r. przystąpiliśmy do programu „W trosce o Naturę”, stworzonego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Program ten jest dowodem zaangażowania przedsiębiorcy w szerszą misję, której celem jest ochrona środowiska naturalnego. W 2014 roku firma zainwestowała w wymianę systemu komputerowego na bardziej nowoczesny, który pozwala zachować prawidłową identyfikowalność produktu. Produkcja firmy utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem jest uzyskany w 2014 roku certyfikat BRC.

Dewizą firmy „RYSIEK” jest „gwarancja najwyższej jakości”.System HACCP jest wymaganiem prawnym określonym w przepisach rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Zakres systemu obejmuje cały łańcuch żywnościowy od produkcji rolnej poprzez magazynowanie, produkcję i handel żywnością w tym żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz sektor produkcji opakowań do kontaktu z żywnością.

Firma PPH RYSIEK prowadzi produkcję zgodną z wymogami HACCP od 2004 roku.

„W Trosce o Naturę” to zobowiązanie Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA (PSR) zmierzające do prowadzenia  działań,  których efektem jest likwidowanie szkodliwego wpływu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na środowisko naturalne.

Celem programu jest dążenie do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie działań produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami tj.:

  • dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,
  • poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,
  • wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wszystkie te działania  łączy - znak „W Trosce o Naturę”, który jest wizualnym potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie.

Do programu "W trosce o Naturę" przystąpiliśmy w 2010 roku.

 

 

 

Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

 

Rysiek - Gepard Biznesu 2013

Konkurs Gepard Biznesu 2013 Misją Konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.

 

BRC to międzynarodowy standard (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) wymagany przez coraz większą grupę hiper- i supermarketów na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Firma PPH RYSIEK uzyskała certyfikat w roku 2014.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku przez osoby żywo zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa.

Firma PPH RYSIEK jest członkiem UPEMI od 2014 roku.

Zapraszamy do współpracy rzeźnie, zakłady mięsne, hurtownie mięsne oraz firmy handlowe.

Zakład Rozbioru Mięsa

Zakład Rozbioru Mięsa – Oddział w Myszkowie
42-300 Myszków,
ul. Waryńskiego 4
tel.: 34 315 78 79, fax: 34 313 05 27
biuro@ubojnia.com.pl

Siedziba główna

42-470 Siewierz, Żelisławice
ul. Goplana 69